Åpenhetsloven

Best Arctic Group’s holdning til åpenhetsloven og de tematikkene denne representerer:

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.» (Kilde: Åpenhetsloven § 1.)

Best Arctic og Bussring markedsfører og selger arktiske opplevelser samt transporttjenester på Nordkalotten.

Best Arctic er både leverandør og formidler av aktiviteter og opplevelser i Tromsø, omliggende region og Nordkalotten. Vi tilbyr opplevelser og logistikk til hele Europa – med spesielt fokus på de nordlige delene av Norge, Finland og Sverige.  

Gjennom godt samarbeid med våre leverandører innenfor transport, aktiviteter og overnatting leverer vi bærekraftige reiseopplevelser til et nasjonalt og internasjonalt marked. Alle våre leverandører er lokale og nasjonale.

Gjennom vårt eget bærekraftarbeid og som sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, Varde og Miljøfyrtårn, jobber vi kontinuerlig sammen med våre kunder, leverandører, interessenter og ansatte i tråd med vår visjon «Leveranse i verdensklasse» og vår misjon: «lifechanging experiences – the Arctic Way» Vi skal gjennom våre kontrakter og avtaler stille krav om å jobbe aktivt med klima- og miljøtiltak, samt forventninger om at samtlige leverandører og samarbeidspartnere til enhver tid følger norske lover som sikrer anstendige arbeidsforhold.

Tromsø 22.06.2023

Jon Erlend Alstad

(sign.)

CEO

Best Arctic Group