Bussring AS - Instruks og prosedyrer koronavirus

Vi transporterer passasjerer og grupper så langt det lar seg gjøre og etter retningslinjer fra myndighetene og kundens behov og krav.

Regjeringen har innført nasjonale tiltak som vi oppfordrer alle og følge.

Våre ansatte følger myndighetenes anbefalinger med å holde god avstand til andre – vaske hendene nøye og ofte, unngå kontakt med syke og hold deg hjemme ved sykdom. Våre prosedyrer og instrukser er utarbeidet i forbindelse med utbruddet av Corona-viruset og etter krav og råd fra FHI og myndighetene. Vi følger fortløpende opp tiltak og gjør endringer etter anbefalinger fra myndigheter i forbindelse med dette virus utbruddet. Våre busser er utstyrt med informasjonsmateriell og dispenserer med Antibac og engangshansker. Våre sjåfører får opplæring i smittevern. Vi informerer våre sjåfører løpende om rutiner og prosedyrer

Vi har egen prosedyre renhold buss

Vi har alltid tilgjengelig Antibac og overflatedesinfeksjon i våre busser. I tillegg til vanlig vask av buss skal det også brukes Antibac og desinfeksjonsmiddel på kontaktflater, som:

 • Dashbordet.
 • Armlener på alle stoler.
 • Håndtak som passasjerer tar på ved inngang på buss.
 • Sikkerhetsbeltene.
 • Billetteringsutstyr.
 • Nettbrett.
 • Nakkestøtter

 

Vi har egne tilpasninger i forbindelse med koronavirus

 • Buss kan, dersom myndighetene fastsetter det, eller kunden ønsker det, ha færre passasjerer eller seter enn normal kapasitet.
 • Fremre dør er normalt blokkert for av og påstigning.
 • Passasjerer skal bruke inngang bak i bussen.
 • Den første raden skal være uten passasjerer.
 • Det skal være Antibac og engangshansker tilgjengelig for passasjerer.
 • Det skal være plakatert med helsemyndighetenes råd i alle busser.
 • Passasjerer kan sitte på annethvert sete, dersom kunden ønsker det.
 • Det skal ikke tas imot kontant betaling, kun kort eller Vipps.
 • For de som ikke betjener billettmaskin, går sjåføren ut av bussen mens passasjerene går inn og setter seg. (Andre oppdrag enn flybuss)
 • Har sjåfør eller passasjerer noen personer i nær omgangskrets som omgås og som gjør at dere utsetter de for risiko, må det meldes fra til ledelse i selskapet. Sjåfører blir i disse tilfeller tatt av oppdrag.
 • Sjåfører må følge de nye prosedyrene for renhold av buss innvendig.
 • Vi understreker viktighet av å holde bussen og alle flater som kunder lett kommer i kontakt med rene. Det rengjøres med rent vann og såpe, der det er mulig.
 • Vask og desinfisering skjer så ofte som sjåføren har mulighet.
 • Toaletter holdes stengt.
 • Våre gjester informeres om tiltak vi gjør og hva de selv kan gjøre for å forebygge smitte.
 • Vi anmoder vår gjester å holde avstand til sjåføren.
 • Vi oppfordrer våre sjåfører og gjester og vaske hender ofte.
 • Dersom det er mistanke om smitte blant passasjerene i bussen, skal vedkommende, om mulig, isoleres fra øvrige passasjerer og påsettes munnbind. Lokalt koronasenter eller legevakt kontaktes (Tlf 116117). Råd fra disse følges. Bussring og passasjerenes selskap underrettes.

 

Vi følger råd fra FHI

Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Rådene nedenfor er gode råd for forebygging av smitte, uavhengig av om du er syk eller frisk.

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

 

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig. forebyggende råd
 • Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage.
 • Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte.
 • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese.
Translate »